top of page
businesswoman-male-lawyer-judge-consult-having-team-meeting-with-client.jpg

הצלחות המשרד

hand-with-tube-dollars-different-drugs.jpg

חזרה מאישום בתיק של החזקת סמים

בתיק זה ייצג עו"ד חנן ג'בסקי קטין שהואשם בכך שהחזיק סמים מסוג קנביס במשקל של 25.4 גרם. במהלך הדיון הראשון העלה עו"ד חנן ג'בסקי טענה כי למעשה היה מקום לסגור את התיק עקב העובדה שהנאשם עבר הליך טיפולי קודם במסגרת הליך החקירה, ומשכך לא היה מקום להגשת כתב האישום. נציגת המאשימה הסכימה לבקשה וחזרה בהסכמה מכתב האישום והתיק נסגר.

חזרה מאישום בתיק של נהיגה בשכרות עקב טיעון משפטי

בתיק זה ייצג עו"ד חנן ג'בסקי קטין שהואשם בכך שנהג על אופניים חשמליים כשהוא שיכור.

נהיגה בשכרות הינה עבירה חמורה שבצידה אף עונש מינימום של פסילת רישיון לשנתיים.

במהלך דיון בבית המשפט לנוער ביקש עו"ד חנן ג'בסקי לבטל את כתב האישום נוכח העובדה שהנאשם לא נחקר במשטרה לאחר ביצוע העבירה. נוכח מחדל זה בסופו של יום חזרה בה המאשימה מכתב האישום והתיק נסגר.

asian-man-holds-beer-bottle-while-is-driving-car.jpg
closeup-shot-fixed-sharp-knife-black.jpg

חזרה מאישום בעבירה של החזקת סכין

בתיק זה בו ייצג עו"ד חנן ג'בסקי הוגש כתב אישום כנגד נאשם קטין שהחזיק סכין אשר נתגלתה בכניסתו לכותל. עבירת החזקת סכין הינה עבירה חמורה אשר העונש המקסימלי בגינה הוא עונש של עד 5 שנות מאסר. בסופו של יום ולאור טענות משפטיות שהעלה עו"ד חנן ג'בסקי, בקשר לחוקיות החיפוש שהתבצע לנאשם, וטענות נוספות, הסכימה המאשימה על חזרה מכתב האישום והנאשם מצידו הסכים לתת תרומה לעמותה חברתית.

מעבר של תיק פלילי להליך של הסדר מותנה וסגירת התיק

בתיק זה עו"ד חנן ג'בסקי ייצג לקוח אשר הוגש כנגדו כתב אישום בטענה כי גנב פלאפון סלולרי, לאחר דין ודברים עם התביעה הסכימה התביעה באופן חריג להסיט את כתב האישום להליך של הסדר מותנה אשר בסופו הוביל לסגירת התיק הפלילי שהתנהל כנגדו.

iPhone
Credit Card

מעבר נוסף של תיק פלילי להליך של הסדר מותנה וסגירת התיק

בתיק זה הוגש כתב אישום כנגד שתי נאשמות בחשד כי השתמשו בכרטיס אשראי שלא היה שייך להם.

לאחר מו"מ עם הפרקליטות, הסכימה הפרקליטות להסיט את התיק מהליך פלילי רגיל להליך של הסדר מותנה אשר מאפשר לסגור את התיק, אשר הוביל בסופו של יום לחזרה מכתב האישום, לאחר שהנאשמת עמדה בתנאי ההסדר.

ביטול כתב אישום לאחר קבלת טענת העדר שימוע

בתיק זה בו ייצג עו"ד חנן ג'בסקי, בוטל כתב האישום על ידי בית המשפט וזאת לאחר שבית המשפט קיבל את טענתו של עו"ד חנן ג'בסקי כי יש לבטל את כתב האישום עקב העובדה שלא בוצע הליך של שימוע כנדרש על ידי המאשימה.

professional-male-lawyer-judge-working-with-contract-papers-documents-gavel-scales-justice
bottom of page